Kaikki tarvitsevat ystäviä. Ystävien kanssa on helppo jakaa elämän ilot ja surut. Jokainen ihminen tarvitsee myös työtä ja mielekästä toimintaa, kuten itselle tärkeät harrastukset. Suomessa asuu tutkimusten mukaan maailman onnellisin kansa. Mitä onnellisuus sinun mielestäsi merkitsee?

Suomessa jokaisella kansalaisella on sekä mielipiteen että itsenä ilmaisemisen vapaus, kun se vain tapahtuu yhteiskunnallisesti sallituissa rajoissa. Myös kokoontumisvapaus on taattu jokaiselle kansalaiselle.

Suomalaisella on myös oikeus osoittaa mieltään hänelle tärkeiden asioiden puolesta sekä vastustaa asioita, jotka voivat aiheuttaa huonoja vaikutuksia yhteiskunnassa. Osallisuus ja aktiivinen toiminta yhteiskunnan tai jonkin itselle tärkeän asian puolesta vahvistaa tehokkaasti itsetuntoa. Useimmille henkilöille on erittäin tärkeää olla aktiivinen ja toimiva yhteiskunnan jäsen!

Miten osallisuus yhteiskunnassa voidaan turvata?

Jokaiselle suomalaisella on samanlainen mahdollisuus opiskeluun, työhön, asumiseen, liikkumiseen ja terveydenhuoltopalveluiden hankkimiseen. Kaikilla on myös ( ainakin teoriassa ) samanlainen oikeus kulttuuri-, liikunta- ja taidepalveluihin ja muihin jokaiselle kuntalaiselle kuuluviin oikeuksiin.

Jokaisessa yhteiskunnassa asuu erilaisia kansalaisia. Kansalaisille suunnattujen avoimien tilojen pitäisi olla jokaisen kansalaisen käytettävissä, joten niiden pitää täyttää myös monenlaisia vaatimuksia. Tilojen pitäisi olla savuttomia, esteettömiä, hyvin valaistuja ja hyvien logististen yhteyksin päässä. Kaikilla kansalaisilla, varsinkin maaseudulla ei ole omaa autoa, joten tilojen pitäisi olla sellaisen matkan päässä, johon pääsee helposti kävellen tai pyöräillen.

Oikeus osallistua yhteiskunnan tärkeisiin asioihin, ei ole ikäkysymys. Jokaisella kansalaisella on oikeus toimia yhteiskunnassa sukupuoleen tai ikään katsomatta. Maahanmuuttajien, ikääntyvien, liikuntarajoitteisten ja esimerkiksi harvinaisia sairauksia sairastavien on tärkeää saada osallistua oman alueensa toimintaan. Tasa-arvoinen osallistuminen halutaan varmistaa aivan jokaiselle!

Taloudellista eriarvoisuutta pitää vähentää monin eri keinoin

Yhteiskunnallisella eriarvoisuudella on katsottu olevan monia syitä. Yksi syy on heikko koulutus tai ei koulutusta lainkaan ja epätasa-arvoinen palkkaus monilla työpaikoilla. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden juurisyy on yleensä köyhyys, eli tärkeiden elämän välttämättömyyksien puute.

Eräs keino vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa on vähentää palkkaeroja eri ammattien välillä. Suomalainen lainsäädäntö, verotus, tärkeät instituutiot sekä neuvottelut työnantajien ja työntekijöiden välillä voivat parantaa yksittäisen työtä tekevän kansalaisen asemaa. Äänestäminen on toinen tärkeä keino vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, anna siis äänesi kuulua! Osallistuminen myös erilaisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja hakeutuminen erilaisten kerhojen jäseniksi vahvistaa osaltaan tärkeää yhteisöllisyyttä ja itsetuntoa.