Viimeisimmät vuodet ovat olleet kehityksen aikaa, kun teknologia ja terveydenhuolto ovat tulleet yhteen. Erilaiset läpimurrot molemmilla aloilla ovat mahdollistaneet sellaisia tulevaisuuden näkymiä, joita ei vielä 10 vuotta sitten pystytty edes kuvittelemaan. Nämä näkyvät usealla eri tavalla ja tähän artikkeliin on kerätty joitain viimeisimpiä läpimurtoja, jotka tulevat muuttamaan hoitoalaa vahvasti.

Diabeteksen hoito tehostuu

Yhdysvalloissa hyväksyttiin ensimmäistä kertaa keinotekoisen haiman käyttäminen ja tämä laite pystyy tarkkailemaan verensokeria ja annostelemaan insuliinia automaattisesti. Kone on kaikin puolin kopio terveellisestä haimasta ja antaa diabetes potilaille mahdollisuuden elää helpommin. Tämän sairauden kohdalla uusia kehitysaskeleita on aikaisemmin ollut vähän, mutta tällä hetkellä niitä on tulemassa useampi. Google esimerkiksi on tehnyt yhteistyösopimuksen lääketiede yrityksen kanssa ja näiden tuottamat digitaaliset piilolinssit, jotka pystyvät mittaamaan verensokeria kyynelistä, ovat tällä hetkellä testattavina.

Syöpätautien tarkkuushoito

Digitaalisella teknologialla on myös mahdollisuus alkaa muuttamaan tarjolla olevia hoitoja eri syöpien varalle. Yksilöllistetty syöpähoito tarjoaa hoitoa, mikä on suunniteltu potilaan oman DNA:n mukaan. Muitakin kehitysaskeleita on nähty valtavasti, josta on hyvänä esimerkkinä nestemäinen biopsia. Sen sijaan, että syövän hoitaminen olisi sokeaa pommittamista, voidaan se tehdä tarkkuusammuntana, jolloin mahdollisuudet peitota tauti ovat suuremmat ja samalla yleiskunto pysyy paremmassa mallissa, kuin aikaisemmilla hoidoilla.

Terveyden tarkkaileminen ja tautien ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevä hoito ja huolenpito on äärettömän tärkeää sekä kansalaisten hyvinvoinnin, että maan taloudellisen tilanteen kannalta. Mitä aikaisemmin ongelmat huomataan, sitä pienemmillä resursseilla ne voidaan peitota ja sitä vähemmän se tulee kansalle maksamaan. Tällä saralla teknologian kehitystä on ollut viimeisten vuosien aikana runsaasti. Esimerkiksi itsenäisesti ajavat autot voidaan suunnitella nykyään niin, että niistä löytyy runsaasti sensoreita, jotka mittaavat matkustajan terveyttä ja tätä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää lähes kaikkien kansalaisten kohdalla.

Nutrigenomiikan kehitykset

Tämä on suhteellisen uusi ala, jossa yhdistetään ravitsemustiede ja genetiikka. Ideana on se, että geenit antavat arvokasta tietoa oman kehon elinten tarpeista ja näihin voidaan luoda yksilölliset ravitsemukselliset kartat. Paremman yksilöllisen ravitsemuksen tunteminen on avain ylipainon ja siihen liittyvien sairauksien estämisessä. Omien geenien pohjalta tehty ruokavalio on tulevaisuudessa mahdollista saada suoraan omaan älypuhelimeen ja samalla saadaan myös tietoon mitä ruokia ei pitäisi missään tapauksessa nauttia ja mitä seurauksia niiden sisällyttämisellä ruokavalioon olisi.

Mihin tulevaisuus vie?

Lähes jokainen teknologian jättiläinen, aina Googlesta Microsoftiin, on ilmaissut mielenkiintoa terveydenalaa kohtaan. Tämä tulee automaattisesti tarkoittamaan uusia keksintöjä ja parempaa rahoitusta, kuin mitä ollaan koskaan aikaisemmin nähty. Samalla mahdollisuus kehittää lääkkeitä sairauksiin, jotka ovat aikaisemmin jääneet pienemmälle huomiolle, kasvaa, sillä rahan tekemisen lisäksi yrityksiä ajaa myös humanitaariset aatteet.